POLICY Framecast

Policy

LAGRING
Material från de projekt som görs lagras av Framecast både på extern server samt molntjänst.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

På angivna priser tillkommer moms med 25%. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).

FRAMECASTS EGEN ANVÄNDNING
Framecast har alltid rätt att använda filmerna/bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller liknande, om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

Något speciellt du undrar kring? Kontakta mig på tristan@framecast.se